Source Translation Glossary
acceleration kiihtyvyys ScummVM
access pääsy ScummVM
account tili ScummVM
Achievement Saavutus ScummVM
action toiminto ScummVM
active aktiivinen ScummVM
actually itseasiassa ScummVM
add lisää ScummVM
again uudestaan ScummVM
all kaikki ScummVM
allow salli, sallia ScummVM
alternative vaihtoehtoinen ScummVM
always aina ScummVM
amber keltainen ScummVM
animated animoitu ScummVM
animation animaatio ScummVM
another toinen ScummVM
antialiased antialiasoitu ScummVM
apply käytä ScummVM
armor suojavaruste ScummVM
aspect ratio kuvasuhde ScummVM
attack hyökkäys, hyökkää ScummVM
audience yleisö ScummVM
audio ääni ScummVM
authentication autentikaatio ScummVM
author tekijä ScummVM
automatic automaattinen ScummVM
automatically automaattisesti ScummVM
autosave automaattinen tallennus ScummVM
available saatavilla ScummVM
back takaisin, taaksepäin ScummVM
Backend Taustajärjestelmä ScummVM
background tausta ScummVM
bad huono ScummVM
better parempi ScummVM
bind määritä ScummVM
block torju ScummVM
blocked estetty ScummVM
both molemmat ScummVM
bright kirkas ScummVM
brightness kirkkaus ScummVM
browser selain ScummVM
built käännetty ScummVM
built-in sisäänrakennettu ScummVM
button nappi ScummVM
byte tavu ScummVM
bytes tavua ScummVM
C-Pad Ympyräohjain ScummVM
cancel peruuta ScummVM
cancelled peruttu, peruttiin ScummVM
card kortti ScummVM
cast lue ScummVM
censoring sensurointi ScummVM
center keskellä, keskitä, keski ScummVM
change muuttaa ScummVM
change vaihda, vaihto ScummVM
change muuta ScummVM
character hahmo, merkki ScummVM
check valitse, tarkista ScummVM
choose valitse ScummVM
chorus korus ScummVM
chosen valittu ScummVM
clear tyhjennä ScummVM
click klikkaus ScummVM
clipboard leikepöytä ScummVM
close sulje ScummVM
cloud pilvi ScummVM
code koodi ScummVM
color väri ScummVM
colors väriä, värejä ScummVM
command komento, käsky ScummVM
common yleinen ScummVM
compatible yhteensopiva ScummVM
complete valmis, kokonainen ScummVM
computer tietokone ScummVM
Confirm Vahvista ScummVM
connect yhdistä ScummVM
connected kytketty, yhdistetty ScummVM
connection yhteys ScummVM
console konsoli ScummVM
consumption kulutus ScummVM
content sisältö ScummVM
continue jatka ScummVM
Control Kontrollit ScummVM
controls kontrollit ScummVM
copy kopioida ScummVM
correct oikea, korjaa ScummVM
correction korjaus ScummVM
corrupt korruptoitunut ScummVM
counter laskuri ScummVM
create luo ScummVM
credits lopputekstit ScummVM
current nykyinen ScummVM
currently toistaiseksi ScummVM
cursor kursori ScummVM
daily päivittäin, päivittäinen ScummVM
damp vaimennus ScummVM
data tieto ScummVM
date päiväys ScummVM
debugger debuggeri ScummVM
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

Näkymä
a month ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

skaalaaja
2 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

Skaalaamaton
3 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

lokaatio
4 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

Taustajärjestelmä
5 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

V-Sync
7 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

loitonna
8 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

lähennä
8 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

lopputekstit
11 months ago
User avatar timpii

Added to glossary

ScummVMFinnish ScummVM

Saavutus
a year ago
Browse all glossary changes