User avatar None

New string to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New string to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / NewsFinnish

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Source string changed

ScummVM Website / NewsFinnish

After more than [10 years of development](https://www.alexbevi.com/blog/2021/05/19/scummvm-asylum-engine/), the ScummVM Team is pleased to announce support for the psychological-horror adventure game *Sanitarium*.

Grab your CD version or a digital release and immerse yourself in a story full of nightmares and mysteries.

If you don't own the game we have a [demo](/frs/demos/asylum/asylum-demo.zip) available.

You will need the latest [daily build](/downloads/#daily). As always, please submit the bug reports to our [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).
2 weeks ago
User avatar sev-

Translation changed

ScummVM Website / NewsFinnish

After more than [10 years of development](https://www.alexbevi.com/blog/2021/05/19/scummvm-asylum-engine/), the ScummVM Team is pleased to announce support for the psychological-horror adventure game *Sanitarium*.

Grab your CD version or a digital release and immerse yourself in a story full of nightmares and mysteries.

If you don't own the game we have a [demo](/frs/demos/asylum/asylum-demo.zip) available.

You will need the latest [daily build](/downloads/#daily). As always, please submit the bug reports to our [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).
Yli [10 vuotta kehitystä takana](https://www.alexbevi.com/blog/2021/05/19/scummvm-asylum-engine/), ja ScummVM -ryhmä voikin tyytyväisenä julkistaa tukilisäyksen psykologiselle kauhuseikkailupelille *Sanitarium*.

Nappaa aikanaan ostamasi CD-julkaisu tai digitaalinen versio ja heittäydy jälleen tarinaan joka on täynnä painajaisia sekä eriskummallisuuksia.

Mikäli et kuitenkaan peliä omista, tarjoamme [demon](/frs/demos/asylum/asylum-demo.zip) ladattavaksi.

Tarvitset tuoreimman [päivittäiskokooman](/frs/downloads/#daily). Kuten aina, olethan hyvä ja toimitat meille myös selonteot löytämistäsi virheistä [virheenseurantaan](https://bugs.scummvm.org/).
2 weeks ago
User avatar sev-

Translation changed

ScummVM Website / NewsFinnish

After more than [10 years of development](https://www.alexbevi.com/blog/2021/05/19/scummvm-asylum-engine/), the ScummVM Team is pleased to announce support for the psychological-horror adventure game *Sanitarium*.

Grab your CD version or a digital release and immerse yourself in a story full of nightmares and mysteries.

If you don't own the game we have a [demo](/frs/demos/asylum/asylum-demo.zip) available.

You will need the latest [daily build](/downloads/#daily). As always, please submit the bug reports to our [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).
Yli [10 vuotta kehitystä takana](https://www.alexbevi.com/blog/2021/05/19/scummvm-asylum-engine/), ja ScummVM -ryhmä voikin tyytyväisenä julkistaa tukilisäyksen psykologiselle kauhuseikkailupelille *Sanitarium*.

Nappaa aikanaan ostamasi CD-julkaisu tai digitaalinen versio ja heittäydy jälleen tarinaan joka on täynnä painajaisia sekä eriskummallisuuksia.

Mikäli et kuitenkaan peliä omista, tarjoamme [demon](/demos/asylum/asylum-demo.zip) ladattavaksi.

Tarvitset tuoreimman [päivittäiskokooman](/frs/downloads/#daily). Kuten aina, olethan hyvä ja toimitat meille myös selonteot löytämistäsi virheistä [virheenseurantaan](https://bugs.scummvm.org/).
2 weeks ago
User avatar sev-

New contributor

ScummVM Website / NewsFinnish

New contributor 2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / NewsFinnish

Several months have passed since our monumental 2.5.0 release, and now the ScummVM Team is thrilled to announce the release of the bugfix release, 2.5.1 codenamed “Californium”*.

The most notable changes are: we added scalers in OpenGL mode (those AdvMame, HQ etc things), fixed several bugs in _The Lost Files of Sherlock Holmes_, made the sound for _Sam & Max_ more accurate, improved graphics for some Macintosh SCUMM games, implemented more renderers for _The Longest Journey_, made many enhancements to _Little Big Adventure_ and we fixed the dreaded bug on _World of Xeen_ startup.

The comprehensive list of changes can be found [here](https://downloads.scummvm.org/frs/scummvm/2.5.1/ReleaseNotes.html).

You may find the download at the usual place on [our downloads page](https://www.scummvm.org/downloads/). Due to a slight delay regarding the release for macOS, the auto-updater will be released within the next couple of days – stay tuned!

Enjoy ScummVM in 2022!

\* The average atomic mass of Californium (atomic number 98) is 251.
Onkin jo vierinyt useita kuukausia monumentaalisen 2.5.0 julkaisumme tiimoilta, nyt ScummVM joukkue ilmoittaa innoissaan virheitä korjaavasta ulosannista, versiojärjestyksessään 2.5.1 ja koodinimeltään “Californium”*.

Huomattavimmat muutokset: olemme lisänneet skaalaimet OpenGL -tilassa (nuo AdvMame, HQ jne hommelit), liiskanneet lukuisia bugeja nimikkeessä _The Lost Files of Sherlock Holmes_, saattaneet _Sam & Max_:in äänimaailman tarkemmaksi, parannelleet grafiikkapuolta joidenkin Macintosh SCUMM-pelien osalta, sulauttaneet lisää hahmontajia _The Longest Journey_:iin, tehneet useita hiontoja nimikkeeseen _Little Big Adventure_ sekä korjasimmepa myös _World of Xeen_ -bugin joka käynnistyksessä kiusasi.

Kattavan muutosluettelon löydät [täältä](https://downloads.scummvm.org/frs/scummvm/2.5.1/ReleaseNotes.html).

Latauksen löytänet tutulta paikaltaan [lautaussivultamme](https://www.scummvm.org/downloads/). Pikkuisen viivästyksen johdosta ja liittyen nimenomaan macOS -julkaisuun, automaattinen päivittäjä julkaistaan kyllä parissa päivässä- pysyhän taajuudella!

Ei muuta kuin nauttimaan ScummVM:stä vuonna 2022!

\* Californiumin keskimääräinen atomimassa (atominen luku 98) on 251.
2 weeks ago
Several months have passed since our monumental 2.5.0 release, and now the ScummVM Team is thrilled to announce the release of the bugfix release, 2.5.1 codenamed “Californium”*.

The most notable changes are: we added scalers in OpenGL mode (those AdvMame, HQ etc things), fixed several bugs in _The Lost Files of Sherlock Holmes_, made the sound for _Sam & Max_ more accurate, improved graphics for some Macintosh SCUMM games, implemented more renderers for _The Longest Journey_, made many enhancements to _Little Big Adventure_ and we fixed the dreaded bug on _World of Xeen_ startup.

The comprehensive list of changes can be found [here](https://downloads.scummvm.org/frs/scummvm/2.5.1/ReleaseNotes.html).

You may find the download at the usual place on [our downloads page](https://www.scummvm.org/downloads/). Due to a slight delay regarding the release for macOS, the auto-updater will be released within the next couple of days – stay tuned!

Enjoy ScummVM in 2022!

\* The average atomic mass of Californium (atomic number 98) is 251.
Onkin jo vierinyt useita kuukausia monumentaalisen 2.5.0 julkaisumme tiimoilta, nyt ScummVM joukkue ilmoittaa innoissaan virheitä korjaavasta ulosannista, versiojärjestyksessään 2.5.1 ja koodinimeltään “Californium”*.

Huomattavimmat muutokset: olemme lisänneet skaalaimet OpenGL -tilassa (nuo AdvMame, HQ jne hommelit), liiskanneet lukuisia bugeja nimikkeessä _The Lost Files of Sherlock Holmes_, saattaneet _Sam & Max_:in äänimaailman tarkemmaksi, parannelleet grafiikkapuolta joidenkin Macintosh SCUMM-pelien osalta, sulauttaneet lisää hahmontajia _The Longest Journey_:iin, tehneet useita hiontoja nimikkeeseen _Little Big Adventure_ sekä korjasimmepa myös _World of Xeen_ -bugin joka käynnistyksessä kiusasi.

Kattavan muutosluettelon löydät [täältä](https://downloads.scummvm.org/frs/scummvm/2.5.1/ReleaseNotes.html).

Latauksen löytänet tutulta paikaltaan [lautaussivultamme](https://www.scummvm.org/downloads/). Pikkuisen viivästyksen johdosta ja liittyen nimenomaan macOS -julkaisuun, automaattinen päivittäjä julkaistaan kyllä parissa päivässä- pysyhän taajuudella!

Ei muuta kuin nauttimaan ScummVM:stä vuonna 2022!

\* Californiumin keskimääräinen atomimassa (atominen luku 98) on 251.
2 weeks ago
New year with Californium(*)
Uusi vuosi alkaa Californium(*) -julkaisun merkeissä
2 weeks ago
User avatar None

New string to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New string to translate 2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 706 59,089 394,014
Translated 0% 7 847 5,907
Needs editing 0% 1 69 564
Failing checks 0% 1 156 1,046

Last activity

Last change Jan. 5, 2022, 10:23 p.m.
Last author Eugene Sandulenko

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity