Translation status

700 Strings 0% Translate
58,369 Words 0%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Strings GPL-2.0
It has been almost a year since the last release of ScummVM. We have made a truly tremendous number of changes, which you can read about in the [NEWS.md file](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-3/NEWS.md). We need your help to test this version!

Besides the [list of games to test before the release](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0), the most notable things to test are:

* UTF-32 support in the GUI, allowing for full Japanese and Korean translations. (Also, you are welcome to [help with translation into more languages](https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/)).
* Support for HiDPI (aka Retina) displays in the GUI. No more fuzzy fonts.
* A significant rewrite of the Nintendo DS port, bringing it up to date with the latest engines and features.
* 3D engines formerly part of ResidualVM. Games like _Grim Fandango_, _The Longest Journey_ and _Myst III: Exile_ need a playthrough.
* In total, 12 new engines and general changes to 24 more engines.

For running the games you will need the [latest stable build](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) of ScummVM. Then, load up some games and report issues in the [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/) and playthrough progress on [this forum post](https://forums.scummvm.org/viewtopic.php?f=1&t=16362) so we could keep track of the progress on [the Wiki](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0).
On kulunut lähes vuosi edellisestä ScummVM-julkaisusta. Olemme toteuttaneet huiman määrän muutoksia, joista voit lukea kohteessa [UUTISET.md tiedosto](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-3/NEWS.md). Tarvitsemme apuasi tämän version testaamisessa!

Eikä ainoastaan vain [tätä luetteloa peleistä ennen julkaisua](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0), tärkeintä olisi testata:

* UTF-32 tukea graafisessa käyttöliittymässä, joka tuo täyden tuen japaninkielelle ja koreankielelle käännöksissä. (Myöskin, olet tervetullut [auttamaan muille kielille käännöksissä](https://translations.scummvm.org/projects/scummvm/scummvm/)).
* HiDPI-tuki (tunnetaan myös nimellä Retina) näyttöjen suhteen graafiselle käyttöliittymälle. Ei enää utuisia kirjasimia.
* Merkittävä uudelleenkirjoitus Nintendo DS portille taonnassa joka sitten tuo mukanaan uusimmat ajanmukaiset moottorit ja ominaisuudet.
* 3D-moottorit jotka olivat ennen osa ResidualVM:ää. Pelit kuten _Grim Fandango_, _The Longest Journey_ ja _Myst III: Exile_ tarvitsisi pelata lävitse.
* Näitä yhteensä 12:sta aivan uutta pelimoottoria ja yleismuutoksia lisäksi 24 muuhun pelimoottoriiin.

Ajaaksesi näitä pelejä tarvitset [viimeisimmän vakaan kokooman](https://www.scummvm.org/downloads/#daily) ScummVM:stä. Tämän jälkeen, laita pelejä tulille raportoiden ongelmia [bugiseurantaan](https://bugs.scummvm.org/) ja läpipeluun edistymiseen liittyvää asiaa [keskustelupalstan tähän osaan](https://forums.scummvm.org/viewtopic.php?f=1&t=16362) joten voimme seurata kehitystä [Wiki-tietokannan tiimoilla](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.3.0).
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Added new language

ScummVM Website / NewsFinnish

Finnish 2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

New strings to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New strings to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 700 58,369 389,021
Translated 0% 1 190 1,445
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 3, 2021, 1:06 p.m.
Last author Linus Väinämö Virtanen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity