User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / NewsFinnish

A few months have passed since we released ScummVM 2.5.1.

No matter if you expect the scorching heat of the upcoming summer or freezing blizzards in winter (depending on your favorite hemisphere): it’s release time again!

Our lovely developers added support, yet again, for a bunch of new ancient games that require testing:

* *Sanitarium*
* *Hades Challenge*
* *Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six*
* *The 11th Hour*
* *Clandestiny*
* *Tender Loving Care (CD-ROM Editions)*
* *Uncle Henry's Playhouse*
* *Wetlands*
* *Chewy: Esc from F5*

Besides these games, we’d appreciate it if you could check our [release testing list](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.6.0) - maybe you’ll even find your favorite game on there that has been sitting on that shelf for way too long.

And since ScummVM is about playing games in general, we’ve seen quite a bunch of changes across many, many engines - so this is the perfect time for giving your favorites another go.

The AGOS, SCI and SCUMM engine received some really extensive modifications which make all games using those engines very good testing targets as well.

All testing must be done with [stable builds](https://buildbot.scummvm.org/#/dailybuilds), not development ones. Please report any bugs or oddities on our [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).

A detailed list of all exciting new features and fixes is available in our [NEWS file](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-6/NEWS.md).

Thank you very much for your support!
On vierähtänyt muutamia kuukausia siitä kun julkaisimme ScummVM 2.5.1:n.

Eipä väliä odotteletko kesähelteitä vaiko talven jääkylmiä lumimyräköitä (riippuen tietenkin lempi pallonpuoliskostasi): jälleen on julkaisun aika taas!

Ihanaiset kehittäjämme lisäsivät tuen, jälleenkin, useille uusille muinaispeleille jotka vaativat testaamista:

* *Sanitarium*
* *Hades Challenge*
* *Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six*
* *The 11th Hour*
* *Clandestiny*
* *Tender Loving Care (CD-ROM Editions)*
* *Uncle Henry's Playhouse*
* *Wetlands*
* *Chewy: Esc from F5*

Eivätkä ainoastaan nämä pelit, olisimme mielissämme mikäli voisit lisäksi vilkaista [julkaisujen testausluetteloamme](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.6.0) - saatat jopa löytää sieltä lempipelisi joka on kököttänyt kyseisellä hyllyllä aivan liian pitkään.

Ja koska ScummVM on tarkoitettu pääsasiallisesti pelien pelaamiseen, olemme nähneet kosolti muutoksia monien, monien moottorien välillä - joten nyt olisi täydellinen hetki ottaa suosikkisi uudelleen pelattavaksi.

AGOS, SCI ja SCUMM-moottorit ovatkin saaneet sisäänsä erittäin kattavia muokkauksia jotka muodostavat kaikista peleistä jotka niitä hyödyntävistä peleistät erittäin oivallisia testauskohteita niin ikään.

Kaikki testaaminen tehdään [vakailla koonneilla](https://buildbot.scummvm.org/#/dailybuilds), eikä kehityksen alla olevien kautta. Raportoithan löytämäsi virheet tahi muut outoudet [virheenseurantaamme](https://bugs.scummvm.org/).

Kattava luettelo kaikista uusista ominaisuuksista ja korjauksista löytyy [UUTIStiedostosta](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-6/NEWS.md).

Valtava kiitos tuestasi!
3 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / NewsFinnish

Many new changes in this new release. Full Throttle is now working better and preliminary work on The Dig has started. \[[Download Now](/downloads/)\]
Useita uusia muutoksia tulee tämän uuden julkaisun mukana. Full Throttle toimii nyt paremmin ja alustava työ The Dig:in suhteen on alkanut. \[[Lataa nyt](/downloads/)\]
3 weeks ago
Many new changes in this new release. Full Throttle is now working better and preliminary work on The Dig has started. \[[Download Now](/downloads/)\]
Useita uusia muutoksia tulee tämän uuden julkaisun mukana. Full Throttle toimii nyt paremmin ja alustava työ The Dig:in suhteen on alkanut. \[[Lataa nyt](/downloads/)\]
3 weeks ago
ScummVM 0.1.0 released
ScummVM 0.1.0 julkaistu
3 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / NewsFinnish

After an extended period of time, we're finally ready to announce that the game *[Chewy: ESC From F5](https://www.mobygames.com/game/chewy-esc-from-f5)* is ready for testing. This quirky game features the protagonist Chewy as he tries to outwit the evil Borks. Escaping from their high security zone, F5, will just be the start of his adventure.

If any of you have the game and are willing to test it out, we'll welcome any feedback. You will need a [daily development build](https://buildbot.scummvm.org/#/snapshots). As always, please submit the bug reports to our [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).

Please note that the ScummVM version does have one major outstanding issue: the music used by the game is in a custom format we've been unable to properly support yet. So only sound effects and speech currently work at this time.
Laajennetun odotuksellisen ajanjakson perästä olemme viimeinkin valmiit julkistamaan testaamisen pelillen [Chewy: ESC From F5](https://www.mobygames.com/game/chewy-esc-from-f5) testauksen alkaneeksi. Tämä kommervenkkinen peli tuo ruudulle päähenkilön nimeltä Chewy hänen yrittäessään jekuttaa ilkeitä Borkeja... pako näiden korkean turvaluokituksen osastolta, F5, onkin vasta alku hänen seikkailulleen.

Joten, jos joltakin teistä tämä peli hyllystä löytyy ja intoa testaamiseen samoten, otamme ilolla vastaan mitä palautetta annatkin. Tarvitset [päivittäiskokooman](https://buildbot.scummvm.org/#/snapshots). Kuten aina, toimitathan selontekosi löytämistäsi virheistä [virheenseurantaan](https://bugs.scummvm.org/).

Huomaathan, että ScummVM:ssä on kuitenkin yksi ilmeinen rajoite.. pelin musiikki joka pelissä on, käyttää omanlaatuistaan muotoa jota emme ole vielä saaneet kunnolla tuetuksi. Jotenka, ainoastaan äänitehosteet sekä puhe tulevat tällä hetkellä toimimaan.
3 weeks ago
Please help with testing the upcoming ScummVM 2.6.0 release!
Autathan testaamaan tulevaa ScummVM 2.6.0 julkaisua!
3 weeks ago
A few months have passed since we released ScummVM 2.5.1.

No matter if you expect the scorching heat of the upcoming summer or freezing blizzards in winter (depending on your favorite hemisphere): it’s release time again!

Our lovely developers added support, yet again, for a bunch of new ancient games that require testing:

* *Sanitarium*
* *Hades Challenge*
* *Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six*
* *The 11th Hour*
* *Clandestiny*
* *Tender Loving Care (CD-ROM Editions)*
* *Uncle Henry's Playhouse*
* *Wetlands*
* *Chewy: Esc from F5*

Besides these games, we’d appreciate it if you could check our [release testing list](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.6.0) - maybe you’ll even find your favorite game on there that has been sitting on that shelf for way too long.

And since ScummVM is about playing games in general, we’ve seen quite a bunch of changes across many, many engines - so this is the perfect time for giving your favorites another go.

The AGOS, SCI and SCUMM engine received some really extensive modifications which make all games using those engines very good testing targets as well.

All testing must be done with [stable builds](https://buildbot.scummvm.org/#/dailybuilds), not development ones. Please report any bugs or oddities on our [issue tracker](https://bugs.scummvm.org/).

A detailed list of all exciting new features and fixes is available in our [NEWS file](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-6/NEWS.md).

Thank you very much for your support!
On vierähtänyt muutamia kuukausia siitä kun julkaisimme ScummVM 2.5.1:n.

Eipä väliä odotteletko kesähelteitä vaiko talven jääkylmiä lumimyräköitä (riippuen tietenkin lempi pallonpuoliskostasi): jälleen on julkaisun aika!

Ihanaiset kehittäjämme lisäsivät tuen, jälleenkin, useille uusille muinaispeleille jotka vaativat testaamista:

* *Sanitarium*
* *Hades Challenge*
* *Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six*
* *The 11th Hour*
* *Clandestiny*
* *Tender Loving Care (CD-ROM Editions)*
* *Uncle Henry's Playhouse*
* *Wetlands*
* *Chewy: Esc from F5*

Eivätkä ainoastaan nämä pelit, olisimme mielissämme mikäli voisit lisäksi vilkaista [julkaisujen testausluetteloamme](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Release_Testing/2.6.0) - saatat jopa löytää sieltä lempipelisi joka on kököttänyt kyseisellä hyllyllä aivan liian pitkään.

Ja koska ScummVM on tarkoitettu pääsasiallisesti pelien pelaamiseen, olemme nähneet kosolti muutoksia monien, monien moottorien välillä - joten nyt olisi täydellinen hetki ottaa suosikkisi uudelleen pelattavaksi.

AGOS, SCI ja SCUMM-moottorit ovatkin saaneet sisäänsä erittäin kattavia muokkauksia jotka muodostavat kaikista peleistä jotka niitä hyödyntävät erittäin oivallisia testauskohteita niin ikään.

Kaikki testaaminen tehdään [vakailla koonneilla](https://buildbot.scummvm.org/#/dailybuilds), eikä kehityksen alla olevien kautta. Raportoithan löytämäsi virheet tai muut outoudet [virheenseurantaamme](https://bugs.scummvm.org/).

Kattava luettelo kaikista uusista ominaisuuksista ja korjauksista löytyy [UUTIStiedostosta](https://github.com/scummvm/scummvm/blob/branch-2-6/NEWS.md).

Valtava kiitos tuestasi!
3 weeks ago
Welcome to the ScummVM! ScummVM is a SCUMM (Script Creation Utility For Maniac Mansion) interpreter for Linux and windows.
Tervetuloa ScummVM:ään! ScummVM on SCUMM (Script Creation Utility For Maniac Mansion - ohjelmakoodiluontityökalu Maniac Mansionille) ja tulkki Linuxille ja Windowsille.
3 weeks ago
Welcome to ScummVM
Tervetuloa ScummVM:ään
3 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New strings to translate 3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 722 60,780 405,694
Translated 3% 27 2,586 17,884
Needs editing 0% 1 69 564
Failing checks 0% 1 156 1,046

Last activity

Last change June 6, 2022, 10:59 a.m.
Last author Linus Väinämö Virtanen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity