User avatar LINUX-SAUNA

New translation

ScummVM Website / NewsFinnish

The first two installments of *Syberia* are now ready for testing in ScummVM!

The acclaimed series from Benoît Sokal follows Kate Walker, a lawyer from New York as she initially tries to complete the sale of the Voralberg toy factory. But quickly Kate is drawn into a search for the owner which takes her on a journey of discovery. Join her as she uncovers the owner’s fascination with mammoths, the secrets of Syberia, and a love for adventure.

You will need data files from the *macOS* version of the games, and a new [daily build](/downloads/#daily) of ScummVM. The ScummVM Wiki pages for [*Syberia*](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Syberia) and [*Syberia II*](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Syberia_II) include instructions on obtaining those files from Windows or Linux. Please file any issues you discover in the [issue tracker](https://bugs.scummvm.org).
*Syberia:n* kaksi ensimmäistä osaa ovat nyt valmiina ScummVM:ssä testattavaksi!

Tämä ylistetty sarja Benoît Sokal:ta seuraa Kate Walker:ia, lakinaista New York:ista hänen alustavissa yrityksissään saattaa päätökseen Voralberg:in lelutehtaan myynti. Kate vedetään kuitenkin nopeasti mukaan omistajan etsintään joka vie hänet löytöretkelle. Lähde mukaan hänen osoittaessaan kyseisen omistajan mammuttiviehtymyksen, Siperian salaisuudet, sekä rakkauden seikkailla.

Tarvitset data-tiedostot pelien *macOS* julkaisuista, ja ScummVM:n uuden [päivittäiskokooman](/downloads/#daily). ScummVM:n Wiki-sivut [*Syberia:lle*](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Syberia) sekä [*Syberia II:lle*](https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Syberia_II) sisältävät ohjeet haaliaksesi nuo tiedostot Windowsista tai Linuxista. Ilmoitathan kaikista havaitsemistasi ongelmista [virheenseurantaamme](https://bugs.scummvm.org).
11 days ago
User avatar LINUX-SAUNA

New translation

ScummVM Website / NewsFinnish

People say Syberia doesn't exist. But people are so wrong.
Ihmiset sanovat että Syberiaa ei ole olemassa. Mutta he ovat niin väärässä.
11 days ago
User avatar None

New string to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New string to translate 11 days ago
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / NewsFinnish

Resource update 11 days ago
User avatar None

New strings to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New strings to translate 12 days ago
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / NewsFinnish

Resource update 12 days ago
User avatar LINUX-SAUNA

New translation

ScummVM Website / NewsFinnish

The ScummVM Android port returns with a new update to the Google Play Store, in the beta testing channel. The new version includes all the [latest features of ScummVM 2.7.0](https://downloads.scummvm.org/frs/scummvm/2.7.0/ReleaseNotes.html) as well as Android-specific improvements and bug fixes.

First off, our team developers have implemented a significant update to the file access system in order to use the Secure Access Framework (SAF) API for secure file access on external memory space, such as SD Cards or USB drives. This effectively should resolve a long-standing issue with modern Android devices, in particular those running Android 11 and above, whereby users could not properly access the game data folders or the save game files in the external storage.

Note that, since this change is a significant one, and one where transition cannot be automated for the end user, you will need to perform a few manual steps to update the paths of your ScummVM-added games with the new access system or to successfully add a new game for which the data files reside on the external storage, eg. on an SD Card. These steps should also appear in a pop-up when launching the new version of ScummVM app, if your device supports SAF. See our [documentation page](https://docs.scummvm.org/en/latest/other_platforms/android.html#adding-saf-paths-to-scummvm-directory-list) for a more detailed description of the process.

Second, our Android app now features improved key-mapping support for joysticks and modern game controllers and also allows to set the game control method per game entry or globally, per context (ScummVM UI menu, 3d engine game, 2d engine game) providing a choice between "touchpad emulation", "direct mouse" and "gamepad emulation" control.

* During the beta phase we are interested in:
* Severe bugs or regressions
* Feedback on the new features
* Suggestions for improving related instructions and documentation

If you'd like to participate in the beta testing, please follow the short instructions in [this link](https://play.google.com/apps/testing/org.scummvm.scummvm).

Any issues encountered should be reported on [our bug tracker](https://bugs.scummvm.org). You can also reach out to the developer team on [the forums](https://forums.scummvm.org/viewforum.php?f=17) or on [Discord](https://discord.gg/4cDsMNtcpG).

A big thanks in advance to our community members who help us polish this upcoming ScummVM for Android release!
ScummVM:n Android-porttaus tekee uuden päivityksen myötä paluun Google Play -kauppaan, beta-testaus kanavalla. Uusi versio sisältää kaikki [viimeisimmät ScummVM 2.7.0:n ominaisuudet](https://downloads.scummvm.org/frs/scummvm/2.7.0/ReleaseNotes.html) kuten myös Android-kohtaiset parannukset ja korjaukset.

Ensinnäkin, kehittäjämme tekivät merkittävän päivityksen tiedostokäyttöjärjestelmään jotta voidaan ajaa Secure Access Framework:in (SAF) ohjelmointiliittymää turvallista tiedostonkäsittelyä varten ulkoisilta tallennustiloilta kuten SD-kortit tai USB-asemat. Tämä ratkaisee toivon mukaan pitkäaikaisen ongelman uudenaikasten Android-laitteiden kanssa, varsinkin niiden joissa on Android 11 tai uudempi; käyttäjät eivät ole voineet hyödyntää pelin datakansioita tai tallennustiedostoja ulkoiselta tilalta.

Huomaathan, että koska tämä muutos on merkittävä, ja sellainen jossa siirtymää ei voida automatisoida käyttäjälle, tuleekin sinun suorittaa muutama askel käsipelillä jotta ScummVM-polut päivittyvät uuteen käyttöliittymään tai jos lisäät uutta peliä jonka datatiedostot ovat ulkoisella laitteella kuten juuri SD-kortilla. Näiden askelten on määrä ilmestyä avuksesi käynnistettäessä ScummVM:n uutta versiota, jos laitteesi tukee SAF:ää. Lukaise [dokumentaatiomme](https://docs.scummvm.org/en/latest/other_platforms/android.html#adding-saf-paths-to-scummvm-directory-list) saadaksesi lisätietoja tässä siirtymässä.

Toiseksi, Android-sovelluksemme pitää sisällään parannetun avainkartoitustuen pelisauvoille ja uudenaikaisille peliohjaimille sekä pelinohjausmenetelmille pelikohtaisesti tai kaikenkattavasti, asiayhteyskohtaisuus mukaan lukien (ScummVM:n käyttöliittymävalikko, 3d-moottoripeli, 2d-moottoripelit) tarjoten valinnat"kosketuslevyemulaation", "suoran hiiren" ja "peliohjainemulaation" välillä.

* Beta-vaiheessa kiinnostuksemme kohteet ovat varsinkin:
* Vakavat virheet tai kehityksen aiheuttamat takapakit muissa osa-alueissa
* Palaute uusista ominaisuuksista
* Ehdotukset ohjeiden ja dokumentaation parantamista varten

Jos haluat osallistua beta-testaukseen, seuraathan ohjeita [tästä linkistä](https://play.google.com/apps/testing/org.scummvm.scummvm).

Kaikki kohtaamasi ongelmat tulisi toimittaa [virheenseurantaamme](https://bugs.scummvm.org). Voit myös ottaa yhteyttä kehittäjiin [keskustelupalstoilla](https://forums.scummvm.org/viewforum.php?f=17) tai [Discordissa](https://discord.gg/4cDsMNtcpG).

Suurkiitos jo etukäteen kaikille yhteisömme jäsenille jotka hiovat tätä ScummVM:n Android-julkaisua paremmaksi!
2 weeks ago
User avatar LINUX-SAUNA

New translation

ScummVM Website / NewsFinnish

Help us test ScummVM for Android
Auta meitä testaamaan ScummVM:ää Androidille
2 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

ScummVM Website / NewsFinnish

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / NewsFinnish

Resource update 2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 750 64,408 429,822
Translated 8% 62 6,229 42,115
Needs editing 0% 2 240 1,748
Failing checks 0% 2 327 2,230

Last activity

Last change March 13, 2023, 1:25 a.m.
Last author LINUX-SAUNA

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity