Translation status

171 Strings 99% Translate
1,808 Words 96%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
News GPL-3.0 11% 687 58,008 1
User avatar None

New string to translate

ScummVM Website / StringsFinnish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / StringsFinnish

Resource update 2 months ago
User avatar None

Source string changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM supports a hugn extensive library of over 325 adventures with over 325 games, in total. It supports many classics published by legendarycluding classic titles from iconic studios likesuch as *LucasArts*, *Sierra On-Line*, *Revolution Software*, *Cyan, Inc.* and *Westwood Studios*. Next toAlongside ground-breaking titlgames like the *Monkey Island* series, *Broken Sword*, *Myst*, *Blade Runner* and countless other gamnumerous well-known titles, you will find some realcan experience truly obscure adventures and trulydiscover hidden gems to explore.
2 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM Blogs
ScummVM-blogaukseit
6 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM Blogs
ScummVM B-blogiaukset
6 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Press Coverage
Lehdistössä esillä
6 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

For UNSTABLE experimental versions of ScummVM (for people who know what they are doing), please see the [Daily Builds](/downloads/#daily) section, near the end of this page.
Mikäli aiot käyttää EPÄVAKAITA ja kokeellisia ScummVM-julkaisuja (tarkoitettu vain kaikille jotka todella tietävät mitä näiden tiimoilla tekevät), katso kohta [Päivittäiset kokoomat](/downloads/#daily) tämän sivun loppuosassa.
6 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

You may support the project by expressing your excitement in the form of a donation via PayPal although we value code contributions considerably more.
Voit ilmaista innostuksesi osoittaen tukea tätä hanketta tulevaisuuden parannuksiakin ajatelletätä hanketta kohtaan myös antamalla kannustavan PayPal-lahjoituksen, muodossa, vaikkakintta arvoitamme ohjelmatoki koodiauspanostuksen antamista sitäkin korkeammalle.
6 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM is a program which allows you to run certain classic graphical adventure and role-playing games, provided you already have their data files. The clever part about this: ScummVM just replaces the executables shipped with the games, allowing you to play them on systems for which they were never designed! ScummVM is a complete rewrite of these games' executables and is not an emulator.
ScummVM on ohjelma joka mahdollistaa tiettyjen perinteisten seikkailu- ja roolipelien pelaamisen uudenaikaisillakin alustoilla, mikäli sinulla on niiden alkuperäiset data-tiedostot. ScummVM:n yksi nokkelimmista osa-alueista on: se korvaa pelien alkuperäiset käynnistystiedostot, mahdollistaen täten näiden pelien pelaamisen alustoilla joille niitä ei oltu koskaan edes suunniteltukaan! ScummVM on kokonaisvaltainen uusiototeutus näiden pelien käynnistystiedostoista eikä täten siis ole emulaattori.
6 months ago
User avatar LINUX-SAUNA

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

For UNSTABLE experimental versions of ScummVM (for people who know what they are doing), please see the [Daily Builds](/downloads/#daily) section, near the end of this page.
Mikäli pyriaiot käyttämäänä EPÄVAKAITA ja kokeellisia ScummVM-verioista (nämä ovat julkaisuja (tarkoitetutu vain hekaikille jotka todella tietävät mitä tekevät), katso kohta [Päivittäiset kokoomat](/downloads/#daily) lähellä tämän sivun loppuosassa.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 171 1,808 11,853
Translated 99% 170 1,753 11,438
Needs editing 0% 1 55 415
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 16, 2023, 6:20 p.m.
Last author LINUX-SAUNA

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity