Translation status

180 Strings 100% Translate
1,894 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
News GPL-2.0 0% 699 58,179

Translation Information

Project website www.scummvm.org
Project maintainers User avatar sev- User avatar mataniko User avatar rootfather User avatar criezy
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Filemask data/*/strings.json
Monolingual base language file data/en/strings.json
Translation file data/fi/strings.json
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Below are the [Game downloads](/games/#games). These currently include ten freeware games 'Beneath a Steel Sky', 'Broken Sword 2.5', 'Dreamweb', 'Flight of the Amazon Queen', 'Lure of the Temptress', 'Drascula: The Vampire Strikes Back', 'Soltys', 'Sfinx', 'The Griffon Legend', and 'Mystery House'.
AlapuolellOhessa ovat [Pelilataukset](/games/#games). Näihin kuuluvat tällä hetkellä kymmenen ilmaispeliä 'Beneath a Steel Sky', 'Broken Sword 2.5', 'Dreamweb', 'Flight of the Amazon Queen', 'Lure of the Temptress', 'Drascula: The Vampire Strikes Back', 'Soltys', 'Sfinx', 'The Griffon Legend', ja 'Mystery House'.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Our forum and [Discord Server](https://discord.gg/5D8yTtF), are open for comments and suggestions. Please read our [FAQ](/faq/) before posting.
Keskustelupalstamme jasekä [Discord-palvelimemme](https://discord.gg/5D8yTtF), ovat avoinna kommenteillesi ja ehdotuksillesi. Luethan kuitenkin [UKK:n](/faq/) ennen ensiviestiäsi.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Our forum and [Discord Server](https://discord.gg/5D8yTtF), are open for comments and suggestions. Please read our [FAQ](/faq/) before posting.
Keskustelupalstamme ja [Discord-palvelimemme](https://discord.gg/5D8yTtF), ovat avoimenna kommenteillesi ja ehdotuksillesi. Luethan kuitenkin [UKK:n](/faq/) ennen ensiviestiäsi.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

LucasArts, Monkey Island, Maniac Mansion, Full Throttle, The Dig, LOOM, and probably lots of other things are registered trademarks of [LucasArts, Inc.](http://www.lucasarts.com/). All other trademarks and registered trademarks are owned by their respective companies. ScummVM is not affiliated in any way with LucasArts, Inc.
LucasArts, Monkey Island, Maniac Mansion, Full Throttle, The Dig, LOOM, ja varmastikin paljon muitakin asioita on rekisteröity tavaramerkeiksi yhtiölle [LucasArts, Inc.](http://www.lucasarts.com/). Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit omistaa niihin liittyvät yhtiöt. ScummVM ei ole missään yhteistyössä LucasArts, Inc:n kanssa.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

You may support the project by expressing your excitement in the form of a donation via PayPal although we value code contributions considerably more.
Voit tukea tätä hanketta ilmaisten innostuksesiOllessasi innostunut ScummVM-hankkeesta, voit tukea tätä hanketta tulevaisuuden parannuksiakin ajatellen PayPal-lahjoituksen kauttmuodossa, vaikkakin me arvoitamme ohjelmakoodipanoksen antamista huomattavastisitäkin korkeammalle.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM is a program which allows you to run certain classic graphical adventure and role-playing games, provided you already have their data files. The clever part about this: ScummVM just replaces the executables shipped with the games, allowing you to play them on systems for which they were never designed! ScummVM is a complete rewrite of these games' executables and is not an emulator.
ScummVM on ohjelma joka mahdollistaa sinun pelata tiettyjä klassisia graafisia seikkailu- ja roolipelejätiettyjen perinteisten seikkailu- ja roolipelien pelaamisen uudenaikaisillakin alustoilla, mikäli sinulla on hallussasi niiden alkuperäiset data-tiedostot. Nokkela osa-alue tässä onTeknisistä osa-alueistaan yksi nokkelimpia: ScummVM vain korvaa pelien mukana tulevat käynnistystiedostot, joka mahdollistaa niidäiden pelien pelaamisen järjestelmäalustoilla joille niitä ei oltu koskaan suunniteltukaan! ScummVM on täydellinen uudelleenkirjoite näiden pelien käynnistystiedostoista eikä täten siis ole emulaattori.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM is a cross-platform interpreter for several point-and-click adventure engines. This includes all SCUMM-based adventures by LucasArts, Simon the Sorcerer 1&2 by AdventureSoft, Beneath a Steel Sky and Broken Sword I & II by Revolution, and many more.
ScummVM on monialustainen tulkkiohjelma monlukuisille osoita-ja-klikkaa seikkailupelimoottoreille. Tämä kirjo sisältää kaikki SCUMM-pohjaiset Lucasarts-seikkailupelit, Simon the Sorcerer 1 & 2 jotka AdventureSoft teki, Beneath the Steel Sky sekä Broken Sword I & II joiden takana on Revolution, ja näiden lisäksi myös lukuisiuseita muita.
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Documentation
DokumentaatioAsiakirjat
2 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

API Reference
API-oOhjelmointirajapintaviite
2 weeks ago
Links
Linkit
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 180 1,894 12,492
Translated 100% 180 1,894 12,492
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 3, 2021, 5:30 p.m.
Last author Linus Väinämö Virtanen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity