Translation status

172 Strings 100% Translate
1,821 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
News GPL-3.0 3% 695 58,194 1

Translation Information

Project website www.scummvm.org
Project maintainers User avatar rootfather User avatar mataniko User avatar sev- User avatar criezy
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemask data/*/strings.json
Monolingual base language file data/en/strings.json
Translation file data/fi/strings.json
User avatar None

Resource update

ScummVM Website / StringsFinnish

Resource update 3 weeks ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Join us on Facebook
Liity meidän Facebook-sivullemme
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM Logo
ScummVM logo:n tunnus
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

In a few cases, we do not (yet) have new binaries of ScummVM and/or the ScummVM tools for some platforms. In these cases, we still have older versions around, for your convenience.
Joissakin harvoissa tapauksissa, meillä ei (vielä) ole uusia ScummVM-ohjelmapaketteja ja/tai ScummVM-työkaluja jotietyillekin alustoille. Näissä tapauksissa, pidämmekin edelleen vanhoja julkaisuversioitja tarjolla, näitäjuurikin mahdollisia erityistarpeitasi ajatellen.
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Join us on Discord! No matter if you just want to hang around with the ScummVM community or if you want to discuss the latest development, our [Discord Server](https://discord.gg/4cDsMNtcpG) is the place to go.
Liity seuraamme Discord-viestimessäissa! Ei haittaa jos haluat vain hengata ScummVM-yhteisön kanssa tai keskustella viimeisimmistä kehityspöhinöistä, oma [Discord-palvelimemme](https://discord.gg/5D8yTtF) on sinua varten.
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Join us on Discord! No matter if you just want to hang around with the ScummVM community or if you want to discuss the latest development, our [Discord Server](https://discord.gg/4cDsMNtcpG) is the place to go.
Liity seuraamme Discord-viestittimessä! Ei haittaa jos vaikkapa haluat vain hengata ScummVM-yhteisön kanssa tai keskustella viimeisimmäistä kehityspöhinäöistä, oma [Discord-palvelimemme](https://discord.gg/5D8yTtF) on sinua varten.
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM is a cross-platform interpreter for several point-and-click adventure engines. This includes all SCUMM-based adventures by LucasArts, Simon the Sorcerer 1&2 by AdventureSoft, Beneath a Steel Sky and Broken Sword I & II by Revolution, and many more.
ScummVM on monialustainen tulkkiohjelma monlukuisille osoita-ja-klikkaa seikkailupelimoottoreille. Tämä kirjo sisältää kaikki SCUMM-pohjaiset Lucasarts-seikkailupelit, Simon the Sorcerer 1 & 2 jotka AdventureSoft:in tekiemänä, Beneath the Steel Sky sekä Broken Sword I & II joiden takana on Revolution, ja näiden lisäksi myös lukuissekä monia muita.
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

ScummVM is a cross-platform interpreter for several point-and-click adventure engines. This includes all SCUMM-based adventures by LucasArts, Simon the Sorcerer 1&2 by AdventureSoft, Beneath a Steel Sky and Broken Sword I & II by Revolution, and many more.
ScummVM on monialustainen tulkkiohjelma lukuisille osoita-ja-klikkaa seikkailupelimoottoreille. Tämä kirjo sisältää kaikki SCUMM-pohjaiset Lucasarts-seikkailupelit, Simon the Sorcerer 1 & 2 jotka AdventureSoft:in tekiemänä, Beneath the Steel Sky sekä Broken Sword I & II joiden takana on Revolution, ja näiden lisäksi myös useitsekä monia muita.
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

The following builds are bleeding edge development versions made directly from our source repository. That means that they received no proper testing (usually no testing at all) and that any number of things may be broken in them. For example, they might corrupt your config file, crash frequently or might not even start. Use them at your own risk!
Seuraavat ohjelmakokoomat ovat laatua 'veitsen terällä' -kehitysversioita jotka ovat tehdyt suoraan lähdeohjelmavarastosta. Tämä merkitsee, että ne eivät ole käyneet läpi asianmukaista testaamista (yleensä vailla mitään testaamista) ja että niissä voi olla rikki asioita vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi, ne saattavat sotkea sinun config-asetustiedostosi, voivat kaatuakaatuilevat jatkuvasti tai sitten eiväteivät ylipäätään edes käynnisty ylipäätään. Käytä näitä vain oman harkintasi mukaan!
a month ago
User avatar Linus_Virtanen

Translation changed

ScummVM Website / StringsFinnish

Bugged
BuginenSisältää virheitä
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 172 1,821 11,902
Translated 100% 172 1,821 11,902
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 8, 2022, 11:33 p.m.
Last author Linus Väinämö Virtanen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity